เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจแก่ชาวเอกซ์โทรเวิร์ต
เพื่อสร้างพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจให้แก่เพื่อน ๆ ชาวอินโทรเวิร์ต
ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังทุกคน

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “คนเก็บตัว (introvert)” ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และทำความเข้าใจระหว่างคนเก็บตัวกับชาวเอกซ์โทรเวิร์ต (extrovert) ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เห็นว่าการเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่เรื่องผิด เรื่องไม่ดี หรือเรื่องน่ารังเกียจ แต่แค่เป็นเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเท่านั้น เพราะ “อินโทรเวิร์ต” และ “เอกซ์โทรเวิร์ต” ไม่ได้แยกขาดจากกัน โดยช่วยหาวิธีปรับตัวเข้ากับโลกและจิตใจตัวเองอย่างเหมาะสม นอกจากส่งเสริมการมองชาวอินโทรเวิร์ตในแง่ที่ดีแล้ว ทำให้ชาวอินโทรเวิร์ตรู้สึกสบายใจ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สร้างบุคลิกอินโทรเวิร์ตของตัวเองที่ดีในการใช้ชีวิตกับสังคม

 

ข้อมูลหนังสือ