เรียนรู้การเชื่อมโยงกับ “ตัวตนภายใน”
เพื่อรับรู้ความรู้สึกแสนวิเศษที่เกิดขึ้นกับคุณได้ทุกวัน
มีความสนุก สุขใจได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น...นี่คืออิสรภาพอันยอดเยี่ยม

ข้อมูลหนังสือ