รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ของ อพวช. ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับเป็นพื้นที่ที่ให้นักเขียนมากฝีมือ

ทั้งนักเขียนที่มีชื่อและนักเขียนหน้าใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านเรื่องราวแนววิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงร้อยเรียง

มาเป็นฉาก พล็อต เรื่องราวที่น่าติดตาม เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงง่าย

ข้อมูลหนังสือ