หนังสือที่จะปลุกพลังงานบวกในตัวของคุณและเติมไฟในใจให้ลุกโชนอีกครั้ง
ทุกคำพูดที่คุณเปล่งออกไปคือการยืนยัน แม้แต่การพูดกับตัวเอง
บทสนทนาภายในใจของคุณ
ก็เป็นกระแสของการยืนยันซึ่งจะดึงดูดสิ่งต่าง ๆ เข้ามาสู่ชีวิต
คุณจึงต้องใส่ใจกับความคิดและคำพูด
เพื่อคัดสรรค์เฉพาะประสบการณ์ดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิต
หัวข้อครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญของชีวิตเช่น สุขภาพ การให้อภัย
ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์
ความสำเร็จในงาน และความภาคภูมิใจในตนเอง
แล้วคุณจะพบว่าคำพูดของตัวคุณเองคือแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่  

คุณทำได้
คุณเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้
เพียงเปลี่ยนกระบวนการคิด
ทุกสิ่งในชีวิตก็เปลี่ยนไปได้...ตามที่คุณต้องการ

ข้อมูลหนังสือ

  • I Can Do It เชื่อสิ ฉันทำได้
  • แปลจากหนังสือ: I Can Do It
  • ผู้เขียน: Louise Hay
  • สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์ (NANMEE BOOKS)
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2565
  • ISBN: 9786160455768