ยอมรับความอ่อนแอเพื่อเข้าถึงอารมณ์ที่แท้จริงในใจ
ปลดปล่อยและเยียวยาใจให้หลุดพ้นจากบาดแผลในอดีต

เมื่อผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่อจิตใจในชีวิต เราต้องเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของตัวเองให้ได้ หากเราไม่รื้อค้นถึงความรู้สึกที่แท้จริง ยิ่งทำให้อึดอัดคับข้องใจไปเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ทนไม่ไหวและปะทุออกมา เราควรเข้าไปสู่ความเจ็บปวดในจิตใจ เผชิญหน้ากับความรู้สึก และปลดปล่อยอารมณ์เหล่านั้น อารมณ์ไม่มีดีมีแย่ แค่เราต้องระบายมันอย่างถูกวิธี เมื่อเราคลายปมนั้นแล้วจะทำให้เรามีความสุขและสบายใจขึ้น รวมถึงกล้าเผชิญหน้ากับเรื่องต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลหนังสือ