ที่ไร่แห่งนี้สัตว์ทุกตัวล้วนเท่าเทียมกันแต่สัตว์บางตัว ‘เท่าเทียม’ กันมากกว่าตัวอื่น'

'มิสเตอร์โจนส์' เป็นเจ้าของไร่แมเนอร์ที่ปกครองสัตว์ในไร่อันประกอบด้วยไก่ ลา แกะ แพะ ม้า หมูและอีกมากมาย อย่างทารุณ 

วันหนึ่งสัตว์ในไร่ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่มนุษย์เจ้าของฟาร์มตามอุดมการณ์ของผู้พันเฒ่า และเริ่มปกครองกันเอง เปลี่ยนจากไร่แมเนอร์เป็นไร่ของผองสัตว์ โดยมีเป้าหมายว่าผลผลิตทั้งหมดจากฟาร์มจะไม่ถูกมนุษย์กอบโกยแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป แต่บรรดาสัตว์จะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมจริงหรือ เมื่อบรรดาหมูที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ตัวอื่นกลับค่อยๆ ยึดอำนาจปกครอง ... และนี้คือปฐมบทที่นำไปสู่บทสรุปอันน่าสะเทือนใจของไร่แห่งนี้

ข้อมูลหนังสือ