เมื่อเกิดความรู้สึกมากกว่าคำว่าเพื่อน พวกเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป

หลังจากนิกเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้น เขาก็เริ่มคบหากับชาร์ลี แต่สังคมรอบข้างมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของนิก เขาจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างและรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้หรือไม่

ข้อมูลหนังสือ

  • Heartstopper หยุดหัวใจไว้ที่นาย เล่ม 2
  • แปลจากหนังสือ: Heartstopper
  • ผู้เขียน: Alice Oseman
  • ผู้แปล: วลัยลักษณ์ จิตตะยโศธร
  • สำนักพิมพ์: AMICO
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786160453962