พลังแห่งการรักตัวเอง 

'หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบพลังที่มาจากปัญญาและความแข็งแกร่งภายในตัวเอง ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อเยียวยารักษาตัวเองจาก “โลกภัยไข้เจ็บ” และอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกที่ขวางกั้นไม่ให้คุณประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ' 

นานมีบุ๊คส์กลับมาอีกครั้งพร้อมหนังสือเล่มใหม่ของ “ลูอีส เฮย์” นักเขียนแนวพัฒนาตนเอง/แรงบันดาลใจชื่อดังเจ้าของหนังสือ “ชีวิตนี้ลิขิตได้” 

ลูอีส เฮย์เขียน “พลังแห่งการรักตัวเอง” ขึ้นเพื่อขยายความประเด็นต่างๆใน ”ชีวิตนี้ลิขิตได้” ให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ซึ่งแก่นโดยแท้จริงที่เธออยากถ่ายทอดให้ผู้อ่านก็คือการที่เราต้องตระหนักไว้ว่าพลังที่เรากำลังตามหา “ภายนอก” นั้นมีอยู่ “ภายใน” ตัวเราและพร้อมให้เรานำไปใช้ในทางบวก และเมื่ออ่านแล้วคุณจะเห็นว่าแท้แล้วคุณมีพลังมากแค่ไหน 

วิธีปรับเปลี่ยนก็แสนเรียบง่าย แค่เริ่มต้นด้วยการรักและยอมรับตัวเอง เพียงเท่านี้ชีวิตก็ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ คุณจะมีความสุขมากขึ้น ได้งานและเงินตามต้องการ ความรักและความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นด้วย สิ่งไม่ดีหายไปและมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาแทน 

ภายในเล่มเต็มไปด้วยคำแนะนำสร้างพลังบวกให้กับชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่การเรียกสติตัวเอง การต่อสู้กับอุปสรรคและความรู้สึกด้านลบ การรักตัวเอง การใช้สติปัญญานำพาชีวิต และการปลดปล่อยอดีตที่เหนี่ยวรั้งเรา เมื่อความรักเกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาให้มันเยียวยาโลกของเราบ้าง

ข้อมูลหนังสือ