สำหรับเด็ก ๆ คำชมเปรียบเหมือนรางวัล ส่วนคำตำหนิก็ไม่ต่างจากบทลงโทษ เมื่อผู้ใหญ่นำคำชมหรือคำตำหนิมาใช้ควบคุมพฤติกรรมของเขา ผลลัพธ์ที่ได้อาจตรงกันข้ามกับความตั้งใจอันดี

ข้อมูลหนังสือ