เป็นนิทานที่เปิดโลกแห่งจินตนาการของเด็กๆ อย่างเต็มที่ เด็กๆ จะจินตนาการตามเรื่องอย่างสนุกสนาน และยังคิดต่อยอดได้ด้วยว่านอกจากสิ่งที่เห็นในนิทานเรื่องนี้แล้ว จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์อะไรร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้อีก

ข้อมูลหนังสือ