ไม่สนใจคนอื่น อยู่ไม่สุข งอแง ทำตามใจตัวเอง...
คุณกำลังคิดว่าลูกดื้ออยู่ใช่หรือไม่

  • เงียบๆ หน่อยลูกอยู่นิ่งๆ บ้าง! ต้องให้แม่ดุอีกกี่ครั้งกันเนี่ย
  • นิสัยดื้อ อาจกลายเป็นพรสวรรค์ได้!
  • ความอยู่ไม่สุข บอกให้รู้ว่าเด็กมีชีวิตชีวาและมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ อย่างเหลือล้น
  • มีวิธีทำให้ลูกแสดงความสามารถพิเศษออกมาโดยไม่ต้องดุด่า
  • เรียนเช้า หมายถึง เด็กมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ อย่างขันแข็ง
  • เซ้าซี้ว่าอยากได้ หมายถึง เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองมาก

ขอให้พ่อแม่รู้ว่านี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งสวรรค์ที่ลูกมี

ข้อมูลหนังสือ