ตัวอักษรและภาพวาดอันเปี่ยมไปด้วยความหวังของนักเขียนผู้สูญเสียการได้ยินและการมองเห็นที่ชี้ชวนให้เห็นแง่งามในชีวิต 

เรื่องราวของนักวาดภาพผู้สูญเสียการได้ยินและกำลังสูญเสียการมองเห็นที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ เธอวาดเจ้ากระต่ายหูโตเบนนี่เพื่อช่วยรับฟังเรื่องราวดีๆ มากมายแทนเธอ แม้ทุกวันเธอใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันไร้เสียง และบัดนี้โลกใบนั้นกำลังไร้ซึ่งแสงใดๆ แต่เธอไม่เสียใจและตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป เพราะทุกวันที่หายใจคือคุณค่าของชีวิตที่เธอได้มา

ข้อมูลหนังสือ