"โคะมิยะ โนะโบะรุ" นักจิตวิทยามากประสบการณ์จากญี่ปุ่น จะมาบอกความต่างระหว่าง "คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ" กับ "คนที่อยู่ด้วยแล้วเพลีย" พร้อมวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนแบบแรก อาทิ ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ใช้ภาษากายสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์แบบวิน-วิน เยียวยาบาดแผลในจิตใจ สลายความโกรธเกลียดชัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นทำให้ชีวิตมีความสุข มาบอกลานิสัยแย่ ๆ ที่ทำให้คนอื่นเพลียใจ แล้วใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน สบายใจกันเถอะ

ข้อมูลหนังสือ