คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ก่อนทำกิจกรรม คุณพ่อคุณแม่ชวนเด็กๆ ดูภาพแล้วให้เด็กตอบว่าสิ่งนั้นคืออะไร กำลังทำอะไร หลังจากเด็กๆ หาเจอแล้วว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในหน้าไหน ตรงไหน คุณพ่อคุณแม่อาจชวนเด็กๆ พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพิ่มเติม เช่น ให้เด็กลองจัดหมวดหมู่ว่าสิ่งไหนบ้างที่เป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ