การทิ้งความคิดที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้ทำงานสำเร็จด้วยวิธีที่คุณอาจคาดไม่ถึง จนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของผลงานได้อย่างชัดเจน 

- ทักษะการใส่ใจ - ทิ้งความคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร 

- ทักษะการมองเห็นปัญหา - ทิ้งความคิดเรื่องการลดต้นทุนอย่างผิดๆ 

- ทักษะการคำนึงถึงผู้อื่น - ทิ้งการใส่ใจที่ไม่จำเป็น 

- ทักษะการแก้ปัญหา - ทิ้งความคิดเรื่องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

- ทักษะการหยั่งรู้ถึงอันตราย - ทิ้งความคิดว่าทุกอย่างคือความเสี่ยง 

- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ - ทิ้งการคิดไปเอง 

มาโยนความคิดที่ไม่จำเป็นทิ้งไป เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกันเถอะ

ข้อมูลหนังสือ