ทุกคนล้วนเคยวิตก เครียด กังวลใจเหมือนกัน แต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากเรื่องราวภายนอกที่ทำให้เราวิตกกังวลแล้ว สมองที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆ ก็มีกลไกเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทุกข์ใจโดยตรง และเราฝึกสมองให้เป็นทุกข์น้อยลงได้ มาฝึกสมองไม่ให้ทุกข์กันด้วย 4 วิธีง่ายๆ 

1.สร้างสมดุลให้สมอง 

2.เปลี่ยนรหัสสมองที่อ่อนแอให้แข็งแรง 

3.ย้ายความทุกข์ใจไปไว้ที่รหัสสมองอื่น 

4.สร้างสวิตช์ตัดความรู้สึก

ข้อมูลหนังสือ