ปัญหาหลายประการเกิดจากความไม่เข้าใจตนเองและผู้อื่น ก่อความขัดแย้งขึ้นระหว่าง บุคคล หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แก้ไขหรือใช้วิธีที่ผิด ปัญหาอาจบานปลายจนส่งผลกระทบต่อคนรัก ครอบครัว หรือเพื่อนรอบข้าง แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกตัวช่วยที่จะ ทำให้คุณรู้จักตนเองและคนอื่น ๆ ดีขึ้น ช่วยพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับ ผู้คนในสังคมอย่างมีความสุข 

เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น คัดแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์ การเข้าสังคม และการคบหาคนไว้ 25 ข้อ พร้อมสาระความรู้ทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กัน ปิดท้ายด้วยการ์ตูน จิตวิทยาน่ารัก ๆ ที่หยิบยกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวอย่าง ให้ผู้อ่านเข้าใจและจดจำไปใช้

ข้อมูลหนังสือ