ถึงจะมีชีวิตมาสองร้อยสิบหกวงปี แต่เรดก็ไม่อาจเข้าใจมนุษย์

ในฐานะต้นไม้อธิษฐานที่ใครๆ ต่างก็มาขอพร เรดชอบเฝ้าดูชีวิตผู้คนและมีความสุขกับคำอธิษฐานที่ดีงามของชาวเมือง แต่เมื่อครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามา คำอธิษฐานกลับเปลี่ยนไป เรดไม่เข้าใจว่าครอบครัวใหม่นี้แตกต่างอย่างไรกับชาวเมือง อะไรทำให้ทุกคนเปลี่ยนไป

ความวุ่นวายเริ่มก่อตัว ผู้คนเริ่มต่อต้านกระทั่งเรดตระหนักได้ว่า นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้นไม้อธิษฐานจะได้ทำความปรารถนาของใครสักคนให้เป็นจริง

ข้อมูลหนังสือ