สำหรับพ่อแม่ที่อยากเข้าใจลก ครูที่อยากเข้าใจศิษย์ และทุกคนที่อยากเข้าใจคนอื่น

กะเทาะเปลือกหัวใจเข้าไปสัมผัสตัวตนคนรอบข้าง ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของนักจิตวิทยาชื่อก้องโลก

เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ นักจิตวิทยาครอบครัวชาวอเมริกัน บอกว่าคนเราเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่มองเห็นภายนอกเป็นเพียงยอดเล็กจิ๋ว ตัวตนที่แท้จริงและยิ่งใหญ่อยู่ใต้ผิวน้ำต่างหาก ถ้าได้สํารวจด้วยวิธีที่ถูกต้อง ภูเขาน้ำแข็งก็เจาะได้ไม่ยากเย็น และเครื่องมือสํารวจภูเขาน้ำแข็ง อันทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือบทสนทนาดีๆ นี่เอง

หลี่ฉงเจี้ยน คุณครู วิทยากร และนักเขียนชั้นนําของไต้หวัน แนะนําวิธีประยุกต์ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งเข้ากับการพูดคุยในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์จริงที่ทําสําเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งเป็นวิธีที่คุณเองทําได้ง่ายๆ

ข้อมูลหนังสือ