ด้วยการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายและภาพประกอบที่มีพลัง รอนแรม นําเราไปรู้จักกับภาพการอพยพที่ไม่หยุดนิ่ง บทสนทนาให้กําลังใจเรื่องผู้ลี้ภัยและการอพยพในทุกแง่มุม สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าการปกป้องทุกคนจากสงคราม ความรุนแรง และการใช้อํานาจกดขี่ รวมทั้งการสนับสนุนสันติภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง

อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทย

 

เรื่องราวสุดรันทดของครอบครัวหนึ่งที่ต้องพรากจากบ้านอันแสนสุขเพราะภัยสงคราม ถ่ายทอดผ่านงานศิลป์ได้อย่างลุ่มลึก เผยความมืดหม่นท่ามกลางกลิ่นอายของเทพนิยาย สะท้อนความจริงอันน่าหดหู่ และความหวังที่ไม่เสื่อมคลายของผู้ลี้ภัยในปัจจุบัน

New York Times


หนึ่งในหนังสือดีเด่นของ Publishers Weekly ค.ศ. 2016 

หนึ่งในหนังสือเด็กยอดเยี่ยมของ Wall Street Journal ค.ศ. 2016 

หนึ่งในหนังสือภาพดีเด่นของ Kirkus Review ค.ศ. 2016 

หนึ่งในหนังสือภาพยอดเยี่ยมของ School Library Journal ค.ศ. 2016 

หนังสือเด็กที่ New York Times คัดสรรว่าควรอ่านประจํา ค.ศ. 2016 รับรองโดย องค์การนิรโทษกรรมสากล

ข้อมูลหนังสือ