• หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีเล่นและการทำของเล่นจากของใกล้ตัวง่ายๆ ที่จะช่วยปู่ย่าตายายมัดใจหลานๆ ให้อยู่หมัด
  • ปู่ย่าตายายมีประสบการณ์เต็มเปี่ยม จึง "เข้าอกเข้าใจ" และ "เล่นสนุก" กับหลานๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
  • เมื่อมีคนที่ไว้วางใจอยู่เคียงข้าง เด็กๆ จะรู้สึกมั่นใจและกล้าทำเรื่องใหม่ๆ
  • กำลังใจและคำชมจะทำให้เด็กๆ กล้าใช้จินตนาการได้กว้างไกลไม่สิ้นสุด

ข้อมูลหนังสือ