ต้นตะแบกใหญ่ยืนต้นเดียวดายหลังโรงเรียน ต้นหางนกยูงดอกสีแดงสวย ผูกชิงช้าให้เด็กหญิงไกวเล่นมาตั้งแต่ยังเล็ก ต้นยางนาที่สูงชะลูดท้าแดดฝนมาเกือบร้อยปีในป่า ต้นไม้ทุกต้นล้วนมีชีวิต มีจิตใจ และมีความลับ เด็กชายต้นไม้ล่วงรู้ความลับของพวกเขา แต่ความลับของเด็กชายผู้นี้ล่ะ ใครจะเป็นผู้หาพบ

ข้อมูลหนังสือ