ซูเล ซูเล ซูเล มหาเจดีย์ซูเล ใจกลางกรุงย่างกุ้ง เป็นมากกว่าวงเวียนที่ถนนทุกสายในเมืองทอดผ่าน

ที่นี่คือศูนย์รวมเรื่องราวของอดีตเมืองหลวงพม่า และแหล่งชุมนุมของอีกหลายชีวิต ที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประเทศนี้ แต่อาจไม่มีใครมองเห็นพวกเขา...

สัมผัสอีกมุมของเมืองย่างกุ้งที่ไม่เคยมีไกด์คนไหนพาคุณไป

ข้อมูลหนังสือ