กุหลาบบนดวงจันทร์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือของ 5 องค์กร พันธมิตร ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และบริษัทภาพยนตร์ GDH 559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สังคมหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น   

ข้อมูลหนังสือ

  • กุหลาบบนดวงจันทร์ : รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์ (NANMEE BOOKS)
  • จำนวนหน้า: 344 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2561
  • ISBN: 9786160442454