บานา อัลอาเบด เกิดเมื่อ ค.ศ. 2009 ที่เมืองอะเลปโป ประเทศซีเรีย เธอโด่งดังไปทั่วโลก จากข้อความที่ส่งผ่านทวิตเตอร์ในเหตุการณ์ปิดล้อมเมืองอะเลปโปเมื่อปี ค.ศ. 2016 รวมถึงข้อความหลังจากนั้นที่เธอเรียกร้องสันติภาพและขอให้ยุติความรุนแรงทั่วโลก ข้อความในทวิตเตอร์ของเธอมีผู้ติดตามอ่านจำนวนมากจากรอบโลก เพราะแสดงให้เห็นภาพชีวิตจริงอันน่ากลัวรายวันในอะเลปโป ทั้งการโจมตีทางอากาศ ความหิวโหย และโอกาสที่ครอบครัวของเธออาจประสบภัยถึงชีวิตได้ทุกเมื่อ

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 บานากับครอบครัวอพยพออกจากอะเลปโปไปอยู่ตุรกีอย่างปลอดภัย เมื่อโตขึ้นบานาอยากเป็นครูเหมือนแม่ พ่อของเธอเป็นทนายความ เธอมีน้องชายสองคนชื่อนูร์กับมุฮัมมัด โลกที่รัก (Dear World) เป็นหนังสือเล่มแรกของเธอ

ข้อมูลหนังสือ