หนังสือสอนภาษาที่เน้นเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนอังกฤษแบบอเมริกันผ่านบทสนทนาและประโยคตัวอย่าง รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ ความคิด และวิถีชีวิตแบบอเมริกันที่ครอบคลุมหลายเหตุการณ์สนุกๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการช็อปปิง ไปร้านอาหาร ออกเดต ไปเที่ยว แต่งงาน การขับรถ และอีกมากมาย   

ข้อมูลหนังสือ