เธอชื่อ ลูมิกกิ แปลว่า สโนว์ไวต์ แต่ชีวิตของเธอช่างแตกต่างจากเจ้าหญิงในเทพนิยายหลังจากเหตกุารณในกรุงปรากเธอกลับมาฟินแลนด์และคบเพื่อนชายคนใหม่ ไม่มีใครกลั่นแกล้งเธออีกต่อไป ไม่มีใครไล่ล่าเธออีกแล้ว ทว่าเธอยังต้องวิ่ง... วิ่งด้วยรองเท้าคอมแบตคู่เดิม

“เงา” สะกดรอยเธอ ติดตามเธอทุกฝีก้าว ใครคนนั้นล่วงรู้ความลับในอดีตที่เธอไม่เคยบอกใคร และล่วงรู้ความลับในอดีตที่แม้แต่ตัวเธอเองยังไม่รู้! เพื่อไขความลับในอดีตที่ถูกปกปิดมานานให้กระจ่าง เธอจึงต้องเสี่ยงชีวิตอีกครั้ง...

ข้อมูลหนังสือ