“วัยใสหัวใจโขน” เป็นสารคดีที่ซ้อนพล็อตของชีวิตเยาวชน 2 คน คือ “ปกป้อง” และ “น้ำใส” ผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับโขน และผ่านวิถีของเด็กดีซึ่งรักศิลปวัฒนธรรมและ มรดกทางปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้สืบทอดไว้ได้อย่างน่าสนใจ ขณะที่คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม่ได้นำพาคลื่นลูกใหม่ไปไกลจนเกือบจะลืมรากเหง้าของความเป็นไทยไปอย่างน่าเป็นห่วง เพราะข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้สังคมได้รับรู้ทุกวี่วัน   

ข้อมูลหนังสือ

  • วัยใสหัวใจโขน (ปกใหม่) : ชุดรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 8
  • ผู้เขียน: ภูผา
  • สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์ (NANMEE BOOKS)
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786160435869