ชีวิตที่สดใสเริ่มต้นง่ายจริงๆ แค่ “ทิ้งข้าวของ” แนวคิด “ลด โละ ละ” หรือ “ดันชะริ dan-sha-ri” จะฝึกให้คุณสร้าง “พื้นที่ว่าง” ที่บ้านและในจิตใจ มาฝึกทิ้งอย่างมีหลักการ ขัดเกลาคุณสมบัติ “ตาไวเลือกเฟ้นสิ่งที่ใช่” ทิ้งหรือเก็บสิ่งของที่ชวนสับสนได้อย่างมั่นใจ ควบคุมปริมาณสิ่งของให้อยู่หมัด เมื่อคุณไม่ถูกจองจำจากข้าวของ ความสุขก็มาเยือน

ข้อมูลหนังสือ