สมองมีพัฒนาการได้จนถึงวันที่เราสิ้นชีวิต
ดังนั้นมาฟิตสมองกันไม่ต้องรอวันสมองเสื่อม โทะชิโนะริ คะโตะ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองของญี่ปุ่นจะพาคุณรู้จัก “รหัสสมอง”
(กลุ่มของเซลล์ประสาทและฐานบัญชาการของกลุ่มเซลล์ประสาท)
ทั้ง 8 กลุ่มซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน ทั้งรหัสสมองด้านความคิด ด้านอารมณ์
ด้านการสื่อสาร ด้านความเข้าใจ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการได้ยิน ด้านการมองเห็น และด้านการจดจำ
แล้วมอบ 66 วิธีลับคมสมองที่คุณฝึกฝนได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
ทุกเพศทุกวัยทำตามได้ไม่ยาก เช่น พูดคุยกับต้นไม้ แข่งเกมให้แพ้พ่าย
งดสิ่งที่ชอบให้ได้ 10 วัน แปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัด หลับไป ฟังวิทยุไป ฯลฯ
แล้วคุณก็จะมีสมองที่แกร่ง คิดไว จำแม่น ปราดเปรื่อง…ได้สมองในแบบที่คุณอยากให้เป็น

ข้อมูลหนังสือ