เงามีชีวิต ชุด กระจกมนตรา

กาลครั้งหนึ่ง...หลังกระจกเงาบานหนึ่ง...ในโลกซึ่งนิทานกริมม์มิได้เป็นเพียงนิทาน

ร่องรอยเดียวที่ทำให้เจคอบรู้ว่าตนต้องคำสาปนางไม้ดำ คือ รอยรูปผีเสื้อบนหน้าอกของตน
เมื่อผีเสื้อบนอกกัดครบหกครั้งชีวิตของเจคอบจะถึงกาลดับสูญ
เขาต้องรีบค้นหาสมบัติวิเศษที่จะรักษาตนได้ต้องแข่งกับทั้งเวลาและแนร์รอนกอยล์นักล่าสมบัติ

แนร์รอนอาจต้องการเป็นยอดนักล่าสมบัติเท่านั้นแต่สำหรับเจคอบมันคือเรื่องความเป็นความตาย...

ข้อมูลหนังสือ