ในสระน้ำ : ชุด รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 11

เด็กชายต้นน้ำต้องย้ายบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัว 
เขาเบื่อหน่ายเพราะที่นี่ห่างไกลความเจริญและมีเพียงต้นไม้
กับธรรมชาติล้อมรอบเท่านั้น 

แต่เมื่อต้นน้ำได้ค้นพบว่าในสระน้ำหลังบ้านของเขามีพรายน้ำแสนสวย 
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ต้นน้ำถูกดึงเข้าสู่สงครามระหว่าง
จิตวิญญาณแห่งธรรมชาติและปีศาจแห่งความสกปรก 
เขากับเพื่อน ๆ จะช่วยกันปกป้องธรรมชาติได้สำเร็จหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ