หนังสือ "รอยสักชีวิต" เล่มนี้ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งจะมาตีแผ่ชีวิตของเหล่านักโทษประหารหลังกำแพงคุกบางขวาง "รอยสักชีวิต" งานสารคดีที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพที่ถูกกรอบไว้ด้วยลูกกรง และกติกาข้อบังคับอันเข้มงวดของชีวิต ภายในเรือนจำกลางบางขวาง แต่ผู้เขียนก็อาศัยบรรดาผู้คนที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในสถานที่พิเศษแห่งนี้นี่เอง เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างงานเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่คนภายนอกไม่เคยรับรู้ เป็นภาพจำฝังหัวสำหรับคนในสังคมมานานแล้วว่า คนที่ "สักลาย" มักเป็นนักเลงหัวไม้ อาชญากร หรือเคยเป็นคนคุก แต่ความจริงคืออะไร ระหว่าง การสักลายกับการเป็นคนคุก พวกเขาทำผิดสิ่งใดก่อนจะเดินทางเข้ามาอยู่หลังลูกกรง และก่อนหน้านั้น อะไรชักนำพวกเขาสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต เดินผ่านลูกกรงเข้าไปรับรู้ถึงชีวิตในเรือนจำ และรับฟังเบื้องลึกจิตใจอันหลากหลาย รวมทั้งของตัวผู้เขียนเอง

ข้อมูลหนังสือ