การดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นในทุกด้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก คุณเป็นคนหนึ่งที่บรรลุผลเช่นนั้นได้ ถ้าเพียงแต่รู้ว่าประตูสู่ชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขอยู่ที่ใด และทำอย่างไรจึงจะเปิดประตูนั้นได้ หนังสือ "ชีวิตนี้ลิขิตได้" เล่มนี้ เป็นทั้งแผนที่และกุญแจที่จะช่วยเปิดหนทางไปสู่สิ่งดี ๆ ในชีวิต ซึ่ง "ลูอิส เฮย์" นักเขียนแนวพัฒนาตนเองชื่อดัง ได้อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ความล้มเหลวในการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น รวมถึงความไม่สบายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนใหม่ มีวิถีชีวิตใหม่ และประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ตามที่คุณคิดหวังไว้ รวมทั้งมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ข้อมูลหนังสือ