เกมเอเรบอสกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโรงเรียนในลอนดอน
ใครที่ได้เล่นจะหยุดเล่นไม่ได้ กฎในการเล่นเข้มงวด 
ทุกคนมีโอกาสในการเล่นเพียงครั้งเดียว ห้ามบอกใคร!

ต้องเล่นเกมเมื่ออยู่ตามลำพัง หากใครฝ่าฝืนกฎหรือทำภารกิจไม่สำเร็จ
จะถูกให้ออกจากเกมและเข้าเกมไม่ได้อีกต่อไป

เอเรบอสกำหนดให้เรื่องราวในเกมพัวพันกับชีวิตจริงจนสับสน 
เกมจะสั่งให้ผู้เล่นปฏิบัติภารกิจในชีวิตจริงด้วย 
นิกติดเกมเอเรบอสอย่างมาก จนกระทั่งเกมสั่งให้เขาฆ่าคน...

ข้อมูลหนังสือ