อาแดล เด็กสาวชาวฝรั่งเศสเริ่มเขียนบันทึกชีวิตของเธอในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ทั้งความกลัว ความโศกเศร้า ความอาลัย ความทุกข์ และความหวัง

เพลิงสงครามไม่เพียงเผาผลาญทหารผู้กล้า แต่ยังลุกลามมาถึงเหล่าผู้คนที่อดอยาก
หิวโหยในแนวหลัง สมุดบันทึกกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ 

อาแดลผู้ใฝ่ฝันจะเป็นครูมีความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือ สมุดบันทึกเล่มนี้
จะช่วยสอนเด็กนักเรียนของเธอในวันหน้าได้ว่า
โลกที่ปราศจากสงครามคือ โลกที่ดีกว่าอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ