"100 Tricks ช่วยชีวิตให้พบสุข" เล่มนี้ นำเสนอเคล็ดลับ 100 ข้อที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น แก้ปัญหาชีวิตสารพัดเรื่องได้ลงตัว และมีความสุขยิ่งขึ้น แค่ปรับปรุงวิธีคิด วิธีปฏิบัติตัว ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน สังคมเพียงเล็กน้อย ก็จะพัฒนาตนเองได้ตรงจุด ทั้งวิธีสร้างสัมพันธภาพ วิธีใช้ชีวิตในที่ทำงาน วิธีเจรจาให้ได้ชัยชนะ ข้อคิดที่จำเป็นของผู้ชายและของผู้หญิง เคล็ดลับรู้ทันอารมณ์คนในครอบครัว วิธีใช้ชีวิตประจำวันให้รื่นรมย์ และวิธีลดความเครียด เนื้อหาประยุกต์จากหลักจิตวิทยาของคนดังทั่วโลกมาตกผลึกเป็น "ข้อคิดและเคล็ดลับ" แต่อ่านสนุกเข้าใจง่ายในทุกสถานการณ์ด้วยการ์ตูน "แก๊งกระต่ายชวนหัว" ฮาป่วน เจ็บๆ คันๆ มันๆ สีสันสดใส ชวนติดตามตลอดเล่ม

ข้อมูลหนังสือ