"เห่...ชะเลรุ้ง" เป็นนวนิยายเล่มที่ 6 ในชุด "วรรณกรรมเพื่ออาเซียน" ผลงานของ "ประภัสสร เสวิกุล" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ โดยมีฉากหลังเป็นประเทศกัมพูชา ถ่ายทอดเรื่องราวของ "โสวัณ" และครอบครัว ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาและอาศัยอยู่ในพนมเปญช่วงที่เขมรแดงบุก ชีวิตที่เคยสงบ แม้บางทีจะไม่สุขนัก ได้ถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดี ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทนภายใต้การควบคุมของเขมรแดงในบ้านเมืองที่วุ่นวาย มีการเข่นฆ่าและทำร้ายกันอยู่ทุกหัวระแหง โสวัณกับครอบครัวไม่รู้เลยว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับพวกเขาหรือไม่ สุดท้ายพวกเขาจึงต้องหนี...หนีจากสภาพชีวิตแสนทรมาน แต่พวกเขาจะหนีไปไหน...และจะหนีรอดหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ