คุณจะซาบซึ้งกับเรื่องราวแฝงข้อคิดที่จะทำให้คุณ “เข้าใจความหมายในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง” เรียนรู้ไปกับเจ้าแซลมอนสีเงินและแซลมอนตาประกาย ทั้งเรื่องสุข ทุกข์ ความสับสนและเจ็บปวด ความห่วงใย ความยินดี การเอาชีวิตรอด มิตรภาพ และความรัก...เรื่องราวอบอุ่น ดีงาม และอ่านง่าย พร้อมที่จะอยู่ในดวงใจคุณ ผ่านภาษาที่งดงาม เหมือนกับเราได้ว่ายทวนน้ำฝ่าอุปสรรคตามติดฝูงแซลมอนไปด้วย 

ข้อมูลหนังสือ