วรรณกรรมเพื่ออาเซียนที่มีฉากหลังเป็นประเทศ "สิงคโปร์" ที่ไม่เพียงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงโปร์เท่านั้น แต่ยังให้บทเรียนชีวิตแก่เรา ผ่านเรื่องราวของตัวละครทั้งห้าด้วย คุณผู้อ่านจะได้สัมผัสกับแรงงานจีนในมลายาและลูกๆ ของพวกเขาในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครอง ซึ่งในเวลานั้ันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ความหดหู่ และสิ้นหวัง แต่ยังคงไว้ซึ่งความรัก ความเอื้ออาทร และความผูกพัน ที่มีต่อกัน "สิงคโปร์" เป็นเหมือน "บ้านใหม่" ของกลุ่มลูกแรงงานจีนทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน ที่มุ่งหน้ามาเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต และต่างก็มีเส้นทางเดินที่แตกต่างกันไป เป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพและการทรยศหักหลัง เส้นทางแห่งความรักและความชิงชัง เส้นทางที่เดินร่วมกันและเส้นทางที่แตกแยกแข่งขันกัน ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นภาพของสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ