หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้าไปสัมผัส “โลกของยาง” วัสดุมหัศจรรย์จากลุ่มน้ำอะเมซอน สู่ความต้องการที่ท้าทาย ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ทุกแง่มุม และจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนช่วยไขข้อข้องใจของคุณที่มีต่อยางอย่างถึงแก่น ตั้งแต่แหล่ง กำเนิดในป่าอะเมซอน เส้นทางลำเลียงสู่ยุโรป บทบาทของยางในยุค ปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ การค้นพบยางสงเคราะห์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อรู้เท่าทันแวดวงอุตสาหกรรมยาง อ่านเพื่อเป็นความรู้สำหรับพกพาความมั่นใจเข้าห้องสอบ หรืออ่านเพื่อนำไปบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เจริญก้าวหน้า เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลหนังสือ