ณ อำเภอเทียนถัง ประเทศจีน
ชาวไร่ปลูกกระเทียม อันเป็นผลผลิตมีชื่อของพวกเขามากว่าร้อยปี 
พวกเขาอยู่กับกระเทียมมาทั้งชีวิต กระเทียมเป็นทั้งความฝัน ความหวัง 

และกลายเป็นภาระมหาศาลที่ไม่อาจปลดเปลื้องได้ 
ทว่าเมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์คดโกง
ทอดทิ้งพวกเขา นำไปสู่สภาวะกระเทียมล้นตลาดจนเน่าเสีย 

ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ชาวบ้านจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ของตน 
โดยแต่ละคนต่างมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่างกันไป 
ทั้งความรัก ครอบครัว และอุดมการณ์

ข้อมูลหนังสือ