วิญญาณของหยางเฟยเดินทางมายังดินแดนกึ่งฝันกึ่งจริงหลังความตาย เขาไม่มีสุสาน จึงไม่ได้ไปสู่สุคติ
เขาใช้เวลาเจ็ดวันเดินทางผ่านความทรงจำของตน พบพานวิญญาณของผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
ในดินแดนที่เหล่าวิญญาณไร้สุสานจะมารวมตัวกัน ที่นั่นเขาได้พบกับพ่อ อดีตภรรยา เพื่อนบ้านผู้ยากจน
และเหล่าผู้คนที่ตายไปโดยไม่ได้รับความยุติธรรม ได้รับฟังเรื่องราวของพวกเขา ซึ่งทั้งโศกเศร้าและงดงาม

ข้อมูลหนังสือ