จาะลึกเทคนิคการจำ ให้แม่นยำและยาวนาน เรียกขึ้นมาใช้ได้ทันใจ
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณจำเลขมากกว่า 100 หลัก ได้อย่างแม่นยำ
จากการอ่านเพียงครั้งเดียว สามารถบอกตัวเลข จากตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายได้
และ พูดย้อนกลับจากตัวสุดท้ายถึงตัวแรกได้

ถ้าอยากเรียนดีไม่มีความเครียดก็ต้องใช้ เทคนิคห่วงโซ่ความจำ ,
เทคนิคการฟังให้เข้าใจโดยไม่ต้องจด ,เทคนิคคีย์เวิร์ดและจินตนาการ
ได้เลยไม่ว่าวัยใด เพศใด ก็สามารถพัฒนาความจำให้แม่นยำขึ้นได้
ด้วยหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • พัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ
  • แปลจากหนังสือ: Secret Of A Super Memory
  • ผู้เขียน: Eran Kratz
  • ผู้แปล: เจิดจรัส
  • สำนักพิมพ์: INSPIRE
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 6 — พฤษภาคม 2557
  • ISBN: 9786160417735