29 เรื่องเล่าประทับใจเบื้องหลังตั๋วจำนำที่ซาบซึ้ง สะเทือนใจ และให้ข้อคิด ปรัชญาชีวิตที่ไม่อาจจำนำ ไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่ค้าขายแลกเปลี่ยนกันในโรงรับจำนำ แต่ชีวิตของคนที่มาจำนำยังเปลี่ยนไปด้วย  สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เงิน แต่เป็นปรัชญาชีวิตบทแล้วบทเล่า

 

ข้อมูลหนังสือ