แอนโทเนีย แกลโล อดีตตำรวจหญิงซึ่งถูกบีบให้ออกจากกรม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเภสัชกรรมแห่งหนึ่ง
ต้องสละคืนคริสต์มาสของเธอเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่
การหายไปของไวรัสร้ายแรงจากห้องทดลองไวรัสที่อันตราการรอดชีวิตเท่ากับศูนย์

ข้อมูลหนังสือ