แม้จะสิ้น "บิน ลาดิน" แต่วิถีทางก่อการร้ายไม่จบสิ้น ผู้ก่อการร้ายกลุ่มใหม่สถาปนาตัวเองขึ้นก่อเหตุสะเทือนขวัญทั่วยุโรป... ต่อหน้าต่อตาแกเบรียล! ทีมปฏิบัติการพิเศษจึงถูกตั้งขึ้น พร้อมแผนล้วงลึกเข้าสู่ใจกลางกลุ่มก่อการร้าย แต่คนเดียวที่จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้ คือ คนจากอดีตที่เกเบรียลไม่อยากพบที่สุด... หรือแผนทั้งหมดจะต้องล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม! เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป? ติดตามร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้ในเล่ม

ข้อมูลหนังสือ