ภาพเขียนมูลค่าสี่สิบห้าล้านฝีมือเรมบรันต์ชักนำเกเบรียลกลับสู่วงการอีกครั้งหลังเกษียณ ไม่ใช่ในฐานะ "นักบูรณะงานศิลปะ" อย่างเคย แต่เป็นผู้สืบหาภาพเขียนและไล่ฆาตกร ไม่มีใครคาดคิดว่ายิ่งสืบ ยิ่งขุดคุ้ย เกเบรียลก็ยิ่งพบ "เบื้องหลัง" อันน่าตื่นตะลึง นำไปสู่การเปิดโปงที่อาจพลิกผันโลกทั้งโลก

ข้อมูลหนังสือ