"มีเมฆบ้างเป็นบางวัน" เป็นนวนิยายเล่มที่สาม ในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน ที่จะทำให้เข้าใจสภาพสังคมและวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านในประชามคมอาเซียนอย่าง "ฟิลิปปินส์" ผ่านสายตาของ "รงค์ ชยายุทธ" อาจารย์ชาวไทยผู้สนใจศึกษาเรื่องราวของประเทศฟิลิปปินส์ และผ่านสมุดบันทึกของ "คุณยายอลิเซีย" หญิงชราชาวฟิลิปปินส์ผู้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โชคชะตาทำให้รงค์ได้มาพบกับคุณยายอลิเซียผู้นี้โดยบังเอิญก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตเพียงวันเดียว

ข้อมูลหนังสือ