เฮเลนและคริสเรียนอยู่มัธยมปีสุดท้ายในเดือนตุลาคม เฮเลนจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยดนตรีส่วนคริสจะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียน
ปริญญาด้านภาษาอังกฤษแต่แผนการที่พวกเขาวางไว้มีทีท่าว่าจะพังครืนเมื่อชีวิตน้อยๆที่ทั้งคู่ยังไม่พร้อมจะต้อนรับปฏิสนธิขึ้นใน
ครรภ์ของเฮเลน! "กำจัดเจ้าซะเพื่ออนาคตที่งดงามของตัวเอง หรือจะปล่อยให้เจ้าเติบโตขึ้น แก้ปัญหา และสู้ไปด้วยกัน"

ข้อมูลหนังสือ